Nalaten

Stichting Doesburgs Carillon in uw testament?

Ook na uw dood kunt u het verschil maken. U kunt Stichting Doesburgs Carillon tot erfgenaam benoemen (erfstelling) of een legaat opnemen in uw testament. U maakt het dan mogelijk dat Doesburg en haar burgers kunnen blijven genieten van haar carillon

Legaat

Met een legaat kunt u Stichting Doesburgs Carillon een vast bedrag of een bepaalde bezitting uit uw toekomstige erfenis nalaten. Dit kunt u regelen bij de notaris. Dit is vanwege onze ANBI-Status belastingvrij.

Erfstelling

Met een erfstelling laat u een bepaald percentage van uw bezittingen na. In dit geval benoemt u Stichting Doesburgs Carillon tot (mede) erfgenaam. Ook deze vorm van nalatenschap kunt u regelen bij de notaris en is vanwege onze ANBI-status belastingvrij.