Anbi

RSIN nummer 805675851

Financieel overzicht
U kunt het overzicht hier inzien (pdf).

Doelstellingen van de Stichting Doesburgs Carillon
De Stichting heeft tot doel:

 1. zorg te dragen voor een veelvuldig en veelzijdig gebruik van het carillon van de Grote of Martinikerk van Doesburg;
 2. het organiseren van activiteiten, waarin het carillon van Doesburg een centrale plaats inneemt, met name het organiseren van beiaardconcerten;
 3. het bevorderen van kennis bij derden omtrent het genoemde carillon, waarmee een breed draagvlak onder de bevolking wordt gecreëerd.

De doelstellingen worden bereikt door:

 1. professionele beiaardiers de beiaard regelmatig te laten bespelen;
 2. studenten van de Conservatoriumopleiding Beiaardier de gelegenheid te geven ervaring op te doen door het instrument te komen bespelen;
 3. scholieren in de gelegenheid te stellen in de toren het carillon te bezichtigen en een demonstratie op het carillon door de beiaardier mee te maken;
 4. activiteiten te organiseren voor donateurs van de stichting, het carillon betreffende.

Bestuur
Gosse Noordewier, voorzitter
Marieke Leurink – Ten Hove, secretaris
Eugénie Nierstrasz, penningmeester
Theo Grootson, lid
Han Jansen, lid
Rob van Pernis, lid
Frans Haagen, adviseur

Beloningsbeleid
Het bestuur krijgt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

Beknopt jaarverslag; beiaardbespelingen in 2016
De Stichting Doesburgs Carillon droeg zorg voor de volgende beiaardbespelingen:

 • 10 maal op de derde zondag van de maand;
 • 12 maal op woensdag tijdens de markt;
 • bespelingen op Hemelvaartsdag, op 5 mei, midzomeravond 21 juni, tijdens de Fotografica-markt en in het kader van een muzikale stadswandeling;
 • 3 bespelingen door studenten van de Nederlandse Beiaard School;
 • 7 bespelingen in het kader van het jaarlijkse scholenproject voor basisscholen.