Steunen als bedrijf

Sponsor Stichting Doesburg Carillon

Wilt u als bedrijf uw maatschappelijke betrokkenheid tonen? Dankzij uw steun kunnen wij nog meer bespelingen verzorgen en culturele carillon evenementen organiseren.

Wat kunt u als bedrijf doen?

  • Sponsor een bespeling en geniet met uw medewerkers van een torenbeklimming en uitleg van onze beiaardier Frans Hagen.
  • Sponsor een bepaald carillon evenement, bijv. het midzomerconcert, en nodig uw relaties uit om hierbij aanwezig te zijn
  • Een gezamenlijk kerstcadeau? Geef uw medewerkers of relaties in plaats van een kerstpakket de keuze voor een donatie aan Stichting Doesburgs Carillon

Wilt u hierover meer informatie neem dan contact op met penningmeester Eugénie Nierstrasz,  0313 84 39 22 of via secretaris@carillon-doesburg.nl.

U kunt natuurlijk uw schenking ook rechtstreeks overmaken op onze bankrekening:
NL24INGB0007596919 ten name van Stichting Doesburgs Carillon

Als u als ondernemer een Besloten Vennootschap (BV) heeft, kunt u ook zakelijk schenken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50 % van de winst, met een maximum van € 100.000. Het kan dus voordeliger zijn om vanuit uw BV te schenken.

Anbi Status

Stichting Doesburgs Carillon heeft de ANBI Cultuur status en is daarmee door de belastingdienst erkend als goed doel. Uw gift is fiscaal aftrekbaar tot 125 %.
Het is dan goed om te vergelijken hoeveel beide opties u aan fiscaal voordeel opleveren.