Doe een schenking

Culturele stichtingen hebben vaak onvoldoende budget om hun doelstellingen te realiseren. Ondersteun daarom het werk van Stichting Doesburgs Carillon daarom met een donatie dan kunnen we nog meer betekenen voor Doesburg en haar burgers.

Eenmalige of periodieke schenking

Door het doen van een gift aan Stichting Doesburgs Carillon steunt u ons werk en maakt u meer carillon evenementen mogelijk. U kunt kiezen voor een eenmalige of een periodieke schenking

Zakelijk schenken

Als u als ondernemer een Besloten Vennootschap (BV) heeft, kunt u ook zakelijk schenken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50 % van de winst, met een maximum van € 100.000. Het kan dus voordeliger zijn om vanuit uw BV te schenken.

Anbi Status

Stichting Doesburgs Carillon heeft de ANBI Cultuur status en is daarmee door de belastingdienst erkend als goed doel. Uw gift is fiscaal aftrekbaar tot 125 %.
Het is dan goed om te vergelijken hoeveel beide opties u aan fiscaal voordeel opleveren.