Activiteiten

De Stichting Doesburgs Carillon verzorgt:

  • voorlichting over carillon en beiaardier
  • circa 25 bespelingen per jaar (naast de 25 gemeente­lijke bespelingen)
  • donateurbijeenkomsten en nieuwsbrieven
  • informatiefolder en website
  • scholenproject voor basisschoolleerlingen
  • carillon excursie op maat
  • jukebox Open Monumentendag. Luisteraars kunnen beneden hun verzoeknummer opgeven,
    waarna de beiaardier het zal spelen

Door fondsenwerving maakte de stichting de aanschaf van de lage es-klok mogelijk. Deze werd op 5 mei 2015 door Commissaris van de Koning in Gelderland, de heer C. Cornielje, feestelijk ingeluid.